Department of Theatre Studies

RESEARCH FELLOWS

Chatzipapas Nikolaos - nikchat[at]theatre.uoa[dot]gr

Katsikonouris Vasilis - vasikatsik[at]theatre.uoa[dot]gr

Krasanakis Stelios - stkras[at]theatre.uoa[dot]gr

Markopoulos Stathis - smarkop[at]theatre.uoa[dot]gr

Stroubouli Agni - agnstro[at]theatre.uoa[dot]gr

Voutzouraki Alexandra - alexvoutzou[at]theatre.uoa[dot]gr