Homepage » Research » Parabasis Engl. » Editorial Board Engl.

Editorial Board

Minas I. Alexiadis, Alexia Altouva, Kaiti Diamantakou-Agathou, Sophia Felopoulou, Konstantza Georgakaki, Grigoris Ioannidis, Platon Mavromoustakos, Kyriaki Petrakou, George P. Pefanis, Walter Puchner, Chrysothemis Stamatopoulou-Vassilakou, Evanthia Stivanaki, Anna Tabaki, Georgia Varzelioti, Iossif Vivilakis.

 

Director

Walter Puchner

wpochn[at]theatre.uoa[dot]gr


Editor

George P. Pefanis

gpefanis[at]theatre.uoa[dot]gr


Address

University of Athens

Department of Theatre Studies

Faculty of Philosophy

University Campus–Ilissia

15784 - Athens